قطعات تولیدی، قبل از ورود به مرحله رنگ آمیزی الکتروستاتیک توسط وان های 8 متری شستشو، چربی گیری و کرومات می شوند خط رنگ الکتروستاتیک این مجموعه با استفاده از خطوط انتقال هوایی کاموایر، کابین و سایلکون که دارای دستگاه پاشش رنگ بصورت رباتیک و کوره پخت 22×3 متر می باشد قادر است انواع مقاطع آلومینیومی را رنگ آمیزی نماید.