این واحد با استفاده از مهندسین مجرب و نرم افزارهای بروز دنیا مراحل طراحی و سفارشات را در مدت زمانی کوتاه و با حداکثر دقت جهت ساخت قالب های اولیه پرس اکستروژن انجام می دهد